Announcements / News

7th of June 2016

01 විශේෂ නිවේදනයයි. විශේෂ කලමනාකරණ කමිටු රැස්වීම අද දින පෙරවරු 8.30ට විදුහල්පති කාර්යාලයේ දී පැවැත්වේ. නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිනිය ඇතුලු කළමනාකරණ කමිටුවේ ගුරු මහත්මීන් ඊට සහභාගි විය යුතු බව විදුහල්පතිතුමිය දන්වා සිටි.

6th of June 2016

01 අ.පො.ස. සා.පෙළ. විභාග අයදුම්පත් සම්පූරණ කිරීම අද දින අවසන් කරන බැවින් 2වන වරට පෙනි සිටින සිසුන් මේ වන තුරු නම් ඇතුලත් කර නොමැතිනම් අද දින පමණක් ඒ සඳහා ඉඩ කඩ ලබා දිය හැකි බවත් විභාගයට අත්සන් කිරීම මෙතෙක් නොකල ශිෂ්‍යාවන් අද දින පාසල ආරම්භයේදි එය ඉටු කර පන්ති භාර ගුරුභවතුන්ට සහාය වන ලෙස නි. විදුහල්පති තුමිය දන්වා සිටි.
02 සියළුම විෂය භාර ගුරුභවතුන් වෙත, ඒකක පරීක්ෂණ හා මැයි මාසයේ මාසික පරීක්ෂණ ලකුණු හා මෙතෙක් සම්පූර්ණ කල පාසල් පාදක ඇගයිම් වල ලකුණු පොත් ලබා ගෙන හැකි ඉක්මණින් ඒවාට ඇතුලත් කර අත්සන් යොදා සම්පූර්ණ කරන ලෙස අංශ භාරව කටයුතු කරන නි. විදුහල්පතිනිය දන්වා සිටි.

3rd of June 2016

01 සියළුම ගුරු මහත්ම මහත්මීන් වෙත,
පොසොන් පොහොය නිමිත්තෙන් පැවැත්වෙන සීල සමාදානය 2016-06-17 සිකුරාදා පැවැත්වේ. වැඩසටහන අද දින ඔබට ලැබෙනු ඇත. පන්ති භාර ගුරුභවතුන් සිසුන්ව මේ සඳහා සූදානම් කරන්න. පොසොන් බැති ගී වැඩසටහන 2016-06-20 සදුදා ප.ව. 1.00 ට පැවැත්වේ. අදාල පුහුණු වීම් කටයුතු කරවන අදාල ගුරු භවතුන් කටයුතු කරන්න.

2nd of June 2016

01 ඡායා රූපයක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය බව දන්වා නි. විදුහල්පතිතුමිය විසින් දන්වා ඇති ගුරුමෑණිවරුන් හා ගුරු විස්තරය ප.ව. 12.00 පෙර ඉගැන්වීම් කරන පන්ති වලට පැවරුමක් ලබා දී සුළු වේලාවකට තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකයට පැමිණෙන ලෙස දන්වා සිටි.

1st of June 2016

01 කොලොන්නාවේ හෙන් රි ඕල්කට් මහා විද්‍යාලයේ ගංවතුරින් හානියට පත්වූ දරු දැරියන් 1200කට පමණ පහත සඳහන් ද්‍රව්‍ය වලින් ආධාර කරන මෙන් ඉල්ලා සිටිමු.
-සමාජ සේවා සංගමය-
පිටු 80 ට වඩා වැඩි පොත්, පෑන් , පැන්සල්, මකන, කවකටු පෙට්ටි, පාසල් බෑග්, සපත්තු හා මේස්, අනෙකුත් පාසල් උපකරණ, සබන්, දත් බෙහෙත්
02 විශේෂ නිවේදනයයි.. වාර ප්‍රවේශ පත්‍ර ලබා දීම සඳහා මහරගම ලංගම ඩිපෝවේ නිලධාරීන් පැමිණ ඇති බැවින්, අද දින පෙ.ව. 10.15 සිට ඒවා ලබා ගැනීමට 11 ශ්‍රේණියේ පන්ති ඉදිරිපිටට පැමිණෙන ලෙස දන්වා සිටි.

 

31st of May 2016

01 සංගම් භාර ගුරු භවතුනි, තවමත් ඔබගේ සංගමයට ලබා දී ඇති තොරතුරු පත්‍රිකාව නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිනියට භාර නොදුන්නේ නම් මෙම සතිය ඇතුලත භාර දෙන ලෙස දන්වා සිටිමි. එමෙන්ම ඔබගේ සංගමය 2015 වර්ෂයේ දී කල ක්‍රියාකාරකම් හා ලබාගත් ජයග්‍රහණ අදාල තොරතුරු පොතෙහි සටහන් කිරිම ද අත්‍යාවශ්‍ය බවද දන්වා සිටිමි.

 

30th of May 2016

01 මැයි මාසයට නියමිත මාසික පරීක්ෂණ සියළුම ශ්‍රේණි සඳහා අද හා හෙට දින පැවැත්වේ. මාසික පරීක්ෂණය පෙ.ව. 7.45 සිට ප.ව. 1.30 දක්වා පැවැත්වේ. මාසික පරීක්ෂණ කාල සටහනට අනුව අද හා හෙට විවේක කාලයට පෙ.ව. 11.00 සිට 11.25 දක්වා කාලය වෙන්කර ඇති බව දන්වා සිටි. සියලුම විෂය භාර ගුරු භවතුන් තම කාලසටහනට අනුව මාසික පරීක්ෂණය නිරික්ෂණ කටයුතු සඳහා අනිවාර්යයෙන්ම සහභාගි වී පන්ති භාර ගුරුභවතුන්ට සහය වන ලෙස අවධාරණයෙන් දන්වා සිටි.
සියලුම විෂය භාර ගුරුභවතුන් හා පන්ති භාර ගුරුභවතුන් මාසික පරීක්ෂණයේ නිරික්ෂණ කටයුතු සඳහා තම කාලසටහනට අනුව නියමිත පන්තියට අනිවාර්යයෙන්ම පැමිණිය යුතු බවත් වාර්තා පොත් අත්සන් කලයුතු බවත් දන්වා සිටි.

 

27th of May 2016

01 2016 වර්ෂයේ කනිෂ්ඨ හා ජෙෂ්ඨ අංශවල ශිෂ්‍ය නායිකාවන්ගේ නිල ලාංඡන පැලදවීමේ උත්සවය අද දින පෙරවරුවේ කණිෂ්ඨ අංශයේ සෞන්දර්ය ශාලාවේදී පළාත් අධ්‍යාපන නිලධාරි මහතුන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්වේ.
02 6-11 ශ්‍රේණි දක්වා හා උසස් පෙළ අංශ වල මැයි මාසයට නියමිත මාසික පරීක්ෂණය මැයි මස 30, 31 යන දෙදින තුල පැවැත්වෙන බව සියලුම පන්ති භාර ගුරුභවතුන්ට දන්වා සිටි.
03 2016 මැයි මස 30 වන දින එනම් සඳුදා දින කරාතේ පුහුණු වීම් පැවැත්වෙන බවත් ඒ සදහා සහභාගි වන ශිෂ්‍යාවන් එදින පුහුණුවීම් කටයුතු සඳහා සහභාගි වන ලෙස දන්වා සිටි.

 

26th of May 2016

01 පසුගිය දින 02 තුල වාර සටහන් පිටපත් භාර දෙන ලෙස දන්වා ඇතත් මෙතෙක් භාර දී නැති ගුරුභවතුන් සිටින බව අධීක්ෂණ ගුරුභවතුන්ගෙන් තොරතුරු ලැබී ඇති බැවින් අද දින තුලදීම තම අධීක්ෂණ ගුරුභවතාට වාරසටහන් පිටපත භාර දෙන ලෙස අවසන් වරට නිවේදනය කරන බව නියොජ්‍ය විදුහල්පතිනිය දන්වා සිටි.
02 සංගම්භාර සියළු ගුරු මහත්ම මහත්මීන් වෙත..
ඔබගේ සංගමය 2015 වර්ෂයේ සහභාගි වූ තරඟ හා ඒවායින් ලබාගත් ජයග්‍රහණ පිළිබඳ තොරතුරු සංගම් භාර නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිනිය ලඟ ඇති පොතේ මේ දෙදින ඇතුලත සටහන් කර තබන ලෙස අවධාරනයෙන් දන්වා සිටිමි.

 

25th of May 2016

01 පසුගිය දින 02 තුල වාර සටහන් පිටපත් භාර දෙන ලෙස දන්වා ඇතත් මෙතෙක් භාර දී නැති ගුරුභවතුන් සිටින බව අධීක්ෂණ ගුරුභවතුන්ගෙන් තොරතුරු ලැබී ඇති බැවින් අද දින තුලදීම තම අධීක්ෂණ ගුරුභවතාට වාරසටහන් පිටපත භාර දෙන ලෙස අවසන් වරට නිවේදනය කරන බව නියොජ්‍ය විදුහල්පතිනිය දන්වා සිටි.
02 අ.පො.ස. සා. පෙළ විභාගය සඳහා දෙවන වරට හෝ තෙවන වරට හෝ තෙවන වරට අයදුම් කරන ශිෂ්‍යාවන් මෙතෙක් තම තොරතුරු  ලබා දී නැති නම්, ඒ සඳහා අද දින අවසාන දිනය ලෙස දන්වන අතර, එම තොරතුරු ආර්. ආර්. පතිරණ ගුරු මෑණියන්ට ලබා දෙන ලෙස දන්වා සිටි.

 

24th of May 2016

01 2 වාරයට නියමිත වාර සටහන් තම ඇගයිම් කරුවන් ලවා අනුමත කරගෙන ඒවායේ පිටපත් මෙතෙක් භාර නොදුන් ගුරු භවතුන් අද හෙට යන දින තුලදී අනිවාර්යෙන් භාර දෙන ලෙස නියොජ්‍ය විදුහල්පති තුමිය දන්වා සිටි.
02 මෙම සතියේ නිම කිරීමට නියමිතව තිබු මැයි මාසයට නියමිත මාසික පරීක්ෂනය, ශිෂ්‍යාවන්ගේ දුර්වල පැමිණිම මත ලබන සතියට කල් දමන බවත්, මැයි 30, 31 යන දෙදින තුල මාසික පරීක්ෂණය පැවැත්වෙන බවත්, සියලුම ශිෂ්‍යාවන් ඒ සඳහා පැමිණිය යුතු බවත් දන්වා සිටි.
03 10, 11 ශ්‍රේණිවල ප්‍රතිකාර ඉගැන්වීම් වලට අදාල ශිෂ්‍යාවන්ගේ දෙමාපියන්ට දැනුවත් කිරීම සඳහා යවන ලිපිය දෙමාපිය අත්සනින් නැවත පන්තිභාර ගුරුතුමියට භාරදෙන ලෙසත්, එය මෙතෙක් භාර නොදුන් ශිෂ්‍යාවන් අද දින ඒවා භාරදෙන ලෙසත් නියෝජ්‍ය විදුහල්පතිතුමිය දන්වා සිටි.
04 බෞද්ධ සංගමය භාර ගුරුභවතුන් , නිලධාරි මණ්ඩලය හා සියළුම කාරක සාමාජිකයින් වෙත.. 2016-05-24 එනම් අද දින දහවල් 12.00ට ජෙෂ්ඨ අංශයේ ප්‍රධාන ශාලාවට විශේෂ රැස්වීමක් සඳහා සහභාගි වන ලෙස දන්වා සිටිමි.

 

02nd of May 2016

01 2015 මැයි මස 3 වන අඟහරුවාදා දින මළල ක්‍රිඩා පුහුණු වීම නොපැවෙත්වෙන බව දන්වා සිටි.
02 මැයි මස 03 වන අඟහරුවාදා දින පැවැත්වෙන කලාප මළල ක්‍රීඩා තරඟ සඳහා සහභාගි වන ශිෂ්‍යාවන් පෙ.ව. 7.00 වන විට පාසලට පැමිණෙන ලෙස දන්වා සිටි.